user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

Voip/IP telefoni

Kompletta Lösningar

Vi kan erbjuda till såväl nystartade operatörer men också operatörer som är verksamma idag men saknar vissa delar i deras plattform för att utöka sina tjänster, eller har begränsad kapacitet att ta hand om större antal betalande kunder. T-Meeting erbjuder hela kedjan från SIP servrar, Gateways, faktureringssystem, Proxyservrar och bistår operatören med både mjukvara, hårdavara och utbildning på plats, i Sverige och utlandet. Kontakta oss gärna om ni veta mera, eller få en helhetsoffert.