user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

Support

Vardagar, måndag till fredag
10.00 - 16.00 (support via bildtelefon/texttelefon)
08.00 - 17.00 (support via taltelefon)


Mail:
support@tmeeting.se

3G video/sms:
0702-45 65 00

Bildtelefon:
support@t-meeting.se  (Här finns teckenspråkskunnig personal)
0406060432@t-meeting.se (Här finns teckenspråkskunnig personal)

Texttelefon:
0406060432

Fax:
040-661 41 88

Taltelefon:
040-661 41 80