user

Nu öppnar vårdcentralen för döva, hörselskadade (och andra) på Internet! https://t.co/52pYA6StIB Ring med bildtelef… https://t.co/2F3VKHx394

OEM anpassning

Och tillverkning av videokommunikationslösningar

Vi kan utföra produktanpassningar i både mjukvara och hårdvara åt våra större kunder samt tillverka dessa genom OEM för våra stora kunder. OEM innebär att kunden får eget logo både på hårdvaran och mjukvaran. Detta utförs vanligtvis vid större beställningar och avtal.